“Pokiaľ vyžarujeme negativitu a hnev cez naše slová a gestá, budeme okolo seba vytvárať utrpenie – bez ohľadu na to, ako ušľachtilo vyzerajú naše skutky na povrchu.”

Dennis Lewis

Stretli ste sa už s ľuďmi, ktorí boli zdanlivo ušľachtilí, dobrosrdeční a ochotní, ale kam sa pohli, tam po sebe zanechávali zmätok, neistotu a nevraživosť? To preto, že pravdepodobne presne ten zmätok, bolesť a nevraživosť nosili v svojom vnútri a bojovali s ním jediným spôsobom, aký poznali – prekryli ho maskou ušľachtilosti.

Lenže Univerzum (a v tom aj naše bezprostredné okolie) nereaguje na našu masku, ale na vibrácie, ktoré vysielame.

A tak, pretože aj ľudia vnútorne nešťastní sa potrebujú cítiť dobre, začali sa obklopovať ľuďmi s rovnakou potrebou. Ľudmi s podobnými názormi, skúsenosťami a slovníkom. Ľudmi, ktorí by im aspoň na chvíľku dali pocit, že predsa len je ich svet v poriadku. Po čase sa ich potláčaná negativita spojí a vytvorí bublinu “my” proti “tí ostatní”.

Alebo celkom utekajú od tej vnútornej bolesti a nikde sa nezastavia na dostatočne dlho, aby museli znášať dopady toho, čo vyslali.

Stretli ste sa už s ľuďmi jedného alebo druhého razenia? Aké skúsenosti máte?

Vytvárate vy okolo seba utrpenie? Čo s tým dokážete urobiť?