Všetko prejde. To je jedna vec, s ktorou môžeš počítať… Takže jedno, či sa cítiš deprimovaný, vystrašený, nazlostený, povznesený alebo vytešený – ono to prejde. A potom príde iná vec a aj tá prejde. Potom možno spozoruješ, že tvoja prítomnosť vo veciach zostáva, aj keď kontexty sa menia. Môžeš sa pokúsiť postaviť si vieru na tom. Ale dokonca aj to prejde… prebudíš sa ešte aj z prebúdzania. A ak si uvedomíš, že toto je kolobeh života – stále sa meniaci tok zážitkov –  už nikdy viac nebudeš trpieť. Utrpenie je držanie sa určitého okamihu. Je to falošná viera, že si zachytil a zadržal tok. Keď si uvedomuješ, že všetko prejde, nezostáva miesto pre utrpenie.

Scott Kiloby