Ži na základe voľby, nie od náhody k náhode. Nevyhováraj sa; meň. Buď svojím vlastným pohoničom; nenechaj sa poháňať inými. Snaž sa dosiahnuť svoju vlastnú dokonalosť, nie vyrovnať sa dokonalosti iných. Načúvaj svojmu vlastnému vnútornému hlasu, nie názorom a mienkam všetkých ostatných.

Spiritual Awakenings