Krása je dokonalý poriadok, dokonalé usporiadanie. Ale väčšina z nás tento pocit krásy v živote nemá. Možno sme veľkí umelci, veľkí maliari, odborníci v rôznych oblastiach, ale v každodennom živote so všetkými jeho napätiami a biedou nanešťastie žijeme veľmi neusporiadane. Taká je skutočnosť. Môžeš byť významný vedec, veľký odborník na niečo, ale máš svoje vlastné problémy, boje, bolesti, obavy a celý ten zvyšok. Pýtajme sa, či je možné žiť vnútorne v dokonalom usporiadaní, nie vynucovať si ho disciplínou či kontrolou, ale skúmať pôvody neusporiadanosti a jej príčiny a potom ich rozpustiť, odstrániť, odplaviť… Potom budeme žiť podľa dokonalého usporiadania Univerza.

Jiddu Krishnamurti