Nepodľahni predstave, že mier duše
príde len vtedy, keď si vyriešil všetky svoje problémy
a uzavrel všetko, čo si chcel urobiť.
Všetky tvoje starosti, všetky tvoje zápasy –
dostali ťa niekedy tam, kde si chcel byť?
Nemôžeš ovládať svet
a meniť ho tak, aby bol podľa tvojej predstavy.
Preto pokoj duše a zmysel existencie nájdeš len vtedy,
keď akceptuješ život ako je, so všetkými jeho nedokonalosťami.
A ako to urobíš?
Tak, že si uvedomíš, že nedokonalosť
je základná črta sveta.
Zmier sa s nedokonalosťou.

Ajahn Brahm