Nepodľahni predstave, že mier duše
príde len vtedy, keď si vyriešil všetky svoje problémy
a uzavrel všetko, čo si chcel urobiť.
Všetky tvoje starosti, všetky tvoje zápasy –
dostali ťa niekedy tam, kde si chcel byť? Pokračovať v čítaní článku “Zmier sa s nedokonalosťou”