Každý deň dostávaš od života drahocenné dary. Tým najdrahocennejším je skutočnosť, že žiješ a môžeš žiť. A je tu aj mnoho ďalších: tvoja schopnosť vytvoriť z vlastného života niečo pekné a mimoriadne, nespočetné príležitosti milovať, tešiť sa, prijímať a dávať radosť, myslieť, cítiť, hovoriť. načúvať, pozerať, prijímať, dávať, spievať, smiať sa, plakať, rozumieť, odpustiť, povzbudiť, utešiť, dať do poriadku…

Vyvolaj si v duchu, čo všetko ti život daruje každodenne – a premeň sa sám na toho, kto obdarúva. Obdaruj však len vtedy, keď ti to naozaj pôsobí radosť, nie preto, že si predstavuješ, že za to niečo dostaneš “na oplátku”. Pretože to by nebolo darovanie, ale “obchod”, “niečo za niečo”.

Robert Betz