Pre fyzické zdravie potrebujete hýbať telom.
Pre mentálne zdravie potrebujete hýbať mysľou.

Gabriel Free