Najväčší stres, ktorý máte s inými ľuďmi, nie je poháňaný slovami alebo skutkami toho druhého – je poháňaný vašou mysľou, ktorá ich slovám a skutkom pripisuje istý význam.

Marc Chernoff