Netráp sa nad tým, čo si o tebe ľudia pomyslia. Jasne, chceš sa cítiť milovaný a akceptovaný a jasne, že bolí, keď nás niekto nechápe, zradí alebo odmietne. Ale priveľa našich problémov začína až vtedy, keď sa začneme trápiť nad tým, čo si o nás iní myslia. Len si pripomínaj, že každý je na inej úrovni pochopenia. Pokús sa veriť tomu, že keď je niekto k tebe hnusný, má to len veľmi málo do činenia s tebou. Ľudia, čo sú hnusní na iných, sú obvykle veľmi hnusní aj na seba a bolesť, ktorú spôsobujú iným, je len odrazom bolesti, ktorú spôsobujú sami sebe.

Ale aj keď toto pochopíš, nebude ľahké s tým žiť.

Bryant McGill