“Myslenie je oveľa cennejšie, keď si predstavuješ, čo chceš – konečný výsledok – než keď špekuluješ, ako sa k nemu dopracuješ.”

Mike Dooley