Buď vďačný za to, čo máš, a nepremrhaj prítomnosť nariekaním za tým, čo nemáš. Len si pripomeň, že to, čo práve máš, bolo v určitom čase všetkým, po čom si túžil.