Vaša schopnosť vnímať krásu a možnosti je priamo úmerná miere, v akej pociťujete vďačnosť.

Steve Maraboli