Váš vplyv na svet okolo vás je určovaný autentickosťou toho, čo zhmotňujete. Keď sa váš sebaobraz kryje s vašou podstatou, ste schopní spájať sa so Všetkým-čo-je.

Carola Arcadia