Strach hrá obrovskú úlohu v tom, ako žijeme svoj život. Od detstva až do staroby podmieňuje naše správanie a vnímanie tým, že istému konaniu, myšlienkam a skúsenostiam prisudzuje “negatívny” emocionálny náboj. Od strachu z “tých druhých” cez strach z trestu, strach z bolesti, strach z choroby, strach z úspechu, strach zo zlyhania, strach z obmedzovania, strach z odlišnosti, strach zo šéfa či partnera, strach z toho, že niekto nás na ulici prehliadne, strach z intímnosti a blízkosti, strach z osamelosti, strach z psychického striptízu, strach zo zmeny a z neznáma až po strach zo smrti a strach z prekliatia – náš život je plný strachu v jeho najrozmanitejších podobách a odtieňoch…

Dennis Lewis

Čoho sa bojíte vy? Ktoré strachy sa týkajú vás? Všimnite si hlavne, či nemáte nejaké dva strachy, ktoré sú priamo protichodné – to je miesto, kde prácou na sebe dokážete vyťažiť najviac.