Niet miesta, kde by sa dalo ukryť. Zhmotňovanie je len dôsledok semiačka. Mnohé aspekty tvojej duše nie sú obsiahnuté v slovách, no aj tak existujú. Deň po dni sa stávame viditeľnejší tak pre ostatných, ako aj sami pre seba.

Carola Arcadia