Cesta nie je priamka. Je to špirála – stále a stále sa vraciaš k veciam, o ktorých si si myslel, že si ich už dávno pochopil, a vidíš hlbšiu pravdu v nich skrytú.

Barry H. Gillespie