Môžeme niekomu zaplatiť, aby vyčistil náš dom, urobil nám daňové priznanie, naučil nás hrať na klavír a napravil nám zlomené kosti, ale nikto nemôže urobiť pre nás (a za nás) našu vnútornú prácu. Nikto. Aby sme skutočne prevzali zodpovednosť za seba, potrebujeme psychologicky a spirituálne dorásť, aby sme na život reagovali ako zrelí, autentickí ľudia.

Mariana Caplan