Myslenie je náročné; preto väčšina ľudí posudzuje.

Carl Jung

Ľudia ani nevedia, čo také myslenie obnáša – to, čo zažívajú, je mechanické myslenie, upevňujúce samé seba, ovládané predsudkami a vytvárajúce ilúziu vôle.

Anil Singh