Existujú dva základné strachy:
strach, že stratíme to, čo máme,
a strach, že nedostaneme to, čo chceme.
A na oba je jedno riešenie:
zamilovať sa do toho, kde práve sme…

Jeff Foster