Niekedy túžime mať potenciál, ktorý jednoducho nemáme.Buďte k sebe úprimní – potrebujete sa naučiť rozoznávať medzi skutočným, prirodzeným potenciálom a túžbou byť niekto alebo niečo mimoriadne. Inak sa môže stať, že strávite život naháňaním sa za nenaplniteľným snom. Pamätajte – cesta najmenšieho odporu je obvykle tá cesta, ktorá tu je pre nás.

Mayan Calendar Portal