Sme presne ako stromy
Každý z nás
je nádherný
svojím vlastným spôsobom…
A spoločne
všetci siahame
za Nebom

Gabriel Free