V rukách majstra sa čokoľvek stáva zbraňou.

Bohdi Sanders

Reklamy