Slnko je také veľké, oveľa väčšie ako Zem, a predsa jeden jediný oblak dokáže slnko zakryť. Oblaky sú myšlienky. A presne tak predstava “ja” zakrýva našu podstatu. Predstava “ja” zakrýva pred nami mier, krásu a lásku. Ako odstrániť oblak? Skúmaj a oblak zmizne, keď ho budeš skúmať, pretože nie je reálny.

Papaji