Odpustenie je menej o tom druhom a viac o tom, že sami seba uvoľňujeme z príbehu, ktorý nás až doteraz držal ako svojho rukojemníka. Dnes sa osloboďte, pustite k vode všetky zlé pocity, vnímajte svoju účasť v tom príbehu – aj ak ste len obeť, nárokujte si späť svoju moc a prestaňte s hľadaním vinníka. Dnes je vhodný deň na to, aby ste ľahko vkĺzli do života okolo seba a aby ste nespútavaní minulosťou vkročili do nového života  so všetkou zvedavosťou, úžasom a radostným očakávaním.

Colette Baron-Reid