Čakáme a hynieme túžbou po magických okamihoch, čo by nám ukázali cestu, ale život je plný drobných zázrakov, ktoré len čakajú, až ich objaví oko schopné vnímať.

Jacob Nordby