Len čo dokážeme  sami seba akceptovať takých, akí sme, dajú sa veci do pohybu a začnú sa vyvíjať.

don Miguel Ruiz