Čo bráni ľuďom užívať si každý deň v jeho plnosti? Tri veci: starosť, ľútosť a strach.

Spiritual Awakenings