Prirodzený stav nie je nič, čo by si mohol dosiahnuť, porozumieť, získať, vydobyť si alebo kúpiť. Nemožno ho poskytnúť a nemožno oň prísť. Je to jednoduchosť samotného Bytia, tvojho vlastného Bytia, niečo, čo si poznal odjakživa oveľa dôvernejšie ako svoje vlastné meno. Je bližšie ako dýchanie. Je to ten základný stav, z ktorého vznikajú všetky ostatné stavy; stav, do ktorého sa všetko ostatné stavy navracajú, keď zanikajú; stav bez stavu – nedotknuteľné “vždy takto”.

Nehľadaj ho – proste ním buď.

Jeff Foster