“Tie veci, čo v živote potrebuješ, sú tie, ktoré ti pomáhajú napĺňať svoj hlavný zmysel. Veci, ktoré možno chceš, ale nepotrebuješ, ťa odvádzajú od tohto zmyslu. Úspech dosiahneš jedine vtedy, ak všetko podriadiš svojmu hlavnému zmyslu.”

Paramahansa Yogananda