“Nie každý ťa bude mať rád… Väčšina ľudí nemá rada sama seba.”

Ten, kto je nespokojný sám so sebou, bude nespokojný aj s inými ľuďmi. Je to príznak toho, že nejakú vovychovávanú predstavu nadradil nad realitu a teraz v mene tejto predstavy sa snaží “korigovať” realitu… korigovať Boha.

Ak máte vnútorný pocit, že vás život o niečo pripravil (vzdelanie, vzťah, majetok, popularita), budete veľmi citlivo reagovať na hocičo, čo si môžete prípadne vysvetliť ako poukazovanie na to, že vám niečo chýba. To, čo vás vnútorne zamestnáva, budete hľadať v správaní a prejavoch ostatných ľudí.

Ak teda máte pocit, že vás niekto zosmiešňuje, nepokúste sa zosmiešniť vy jeho, ale sa pozrite, kde sa necítite až takí sebaistí.

Ak máte pocit, že niekto je nezaslúžene populárnejší/obľúbenejší/uznávanejší ako vy, hlavne sa ho nesnažte ponížiť, ale sa pozrite na to, kde sa vám nedostáva dostatok pozornosti.

Ak závidíte niekomu všetko to, čo si môže dovoliť, skúste sa pozrieť, čo z toho, čo má, je pre váš život nevyhnutné.

Ak vás priťahuje niekto, kto je vo vzťahu s niekým iným, hlavne sa nezačnite montovať do ich vzťahu a dokazovať mu, ako je pre vás ten pravý… Pozrite sa na to, čo vám na sebe nevyhovuje/chýba, čo by ste pomocou tohto partnera chceli “zaplátať”.

A keď už budete mať odpovede, nájdite si cestu, ako si sami môžete dodať to, čo vám chýba. Prestanete byť citliví na prístup iných v danej oblasti a nakoniec možno dostanete to, po čom ste túžili – len čo sa o to prestanete kŕčovito snažiť. 🙂

Ešte jednu vec mám odpozorovanú – rozčuľuje nás na iných všeličo, výzor, peniaze, spoločnosť, sláva, ale jednu vec im nikdy nezávidíme – múdrosť. Hovorí sa, že keď Pánboh rozdával dary, u času bol najspravodlivejší – všetci ho máme rovnako. U peňazí bol škrob – všetci ich máme primálo. A u rozumu bol najveľkorysejší – každý si myslí, že ho má dosť. Vrchol múdrosti je pre nás vrchol našej vlastnej múdrosti. Všetko, čo ju prevyšuje, cítime ako neistotu – a veľmi často spadneme do pohŕdania alebo nevraživosti voči osobe, čo nás zneistila tým, že ju nevieme dobre odhadnúť.

Ak vás teda niekto vytáča a neviete presne, čím, skúste sa pozrieť, či vo vás nevyvoláva pocit neistoty. Mohlo by to byť znamenie, že vidí kúsok viac ako vy, že chápe trochu širšie ako vy, že predvída dokonalejšie ako vy. Nezačnite proti nemu bojovať; miesto toho počúvajte a skúmajte svoje vlastné predpoklady v svetle jeho uhla pohľadu. Takto sa naučíte vidieť veci lepšie, dokonalejšie a širšie – a zmúdriete.

A ak sa vám stalo také, že niekto vás intelektuálne prekryl, necíťte sa menejcenne. Neporovnávajte svoju slabšiu stránku s tým, kde je on najsilnejší. Miesto toho sa pozrite, kde máte svoje silné stránky vy sami. 🙂