Keď si viete vychutnávať to, čo práve je, svet je pre vás priateľský. Ale ako sa naučiť vychutnávať si to, čo práve je? Cez to, že preskúmate tie myšlienky, ktoré vás stresujú.

Byron Katie