“Veľmi mi chýbaš,
ale nechcem s tebou hovoriť,
nechcem počuť, ako dobre sa ti darí, odkedy si odišiel,
alebo aký šťastný si aj bezo mňa.
Nechcem počuť veci, na ktoré si už zabudol.
Možnože mi nechýbaš ty,
možno mi chýba ten, za ktorého som ťa považovala.”

a.s.