“Život je zložitý. To je veľká pravda, jedna z najväčších. Je taká preto, že keď ju raz začneme vnímať, prekonáme ju. Keď skutočne zažijeme, že život je ťažký – keď to skutočne pochopíme a akceptujeme – prestáva byť život ťažkým či zložitým. Pretože len čo prijmeme, že život je zložitý, prestáva na tom záležať.”

M. Scott Peck

Čo je v súčasnosti vo vašich očiach zložité alebo ťažké alebo riskantné? Kde by ste sa mohli takej situácii vystaviť, aby ste ju dokázali prežiť a prijať?