“Niektorí ľudia ťa nedokážu milovať spôsobom, akým by si chcel byť milovaný, pretože sú emocionálne zamrznutí. Vyhýbajú sa citovej zaangažovanosti. V ich plytkých očiach nezazrieš nikdy hlboký, prenikavý pohľad, len povrchový ligot. Dotknú sa tvojej ruky svojou rukou, ale nikdy nie svojím srdcom. Poslúžia tvojmu telu, ale nie tvojej duši. Dokážu sa k tebe priblížiť z pohľadu užitočnosti, ale nie vášne. Sú prázdni. Vnútorne mŕtvi. Ak im dovolíš, zlomia ti srdce. Premrháš celý život čakaním na to, že si konečne uvedomia, čo im ponúkaš.”

Bryant McGill

Poznáte takýchto ľudí? Ako s nimi zaobchádzate?