“Život ti vždy nad niečím istú dobu prižmúri oko, ale skôr či neskôr ti predloží účet… Čokoľvek v živote robíš spôsobuje dopady, ktoré neskôr pocítiš. Keď nadíde ten okamih, buď pripravený zaplatiť daň.”

Iyanla Vanzant

Žijete niekde “na dlh”? Odkladáte vysporiadanie niektorých vecí na neskôr? O ktoré oblasti vášho života ide? Sú to tie, kde sa cítite sebaistí, alebo tie, kde sa cítite bezmocne? Prečo odsúvate riešenie? Zo strachu, z pohodlnosti, z ľahostajnosti? Čo to vypovedá o vašom prežívaní?