“Prestaň vzdorovať. Nechaj bolesť, nech ti prebodne srdce, aby agónia mohla vytiecť a vpustiť dovnútra lásku. To láska ťa vráti späť do života.”

Bryant McGill