“Systém presvedčení, ktorý si vytvárame, je ako malá krabička, do ktorej sa napchávame. Nemôžeme uniknúť, pretože sme presvedčení, že nemôžeme uniknúť.”

don Miguel Ruiz

Do akej krabičky napchávate sami seba? 🙂 V ktorej oblasti vášho života?