“Pred čím utekáš, to uteká za tebou,
máta ťa, ovláda ťa.
Čomu čelíš, čo umožníš, s čím sa dokonca spriatelíš,
ťa nakoniec môže vyhojiť celkom nečakaným spôsobom.
Akceptácia nie je pasivita ani tolerancia,
ale vzrušujúce zladenie sa so životom.
Neštiep sa na dvojo, priateľu:
na toho, čo odchádza, a na toho, čo zostáva.
Existencia nemá nepriateľov.
To je odvaha.”

Jeff Foster