Než to vzdáš, pokús sa.
Než prehovoríš, počúvaj.
Než zareaguješ, premýšľaj.
Než skritizuješ, počkaj.
Než sa pohneš ďalej, odpusť.

Autor neznámy