“Ak máte pocit, ako keby vám na pleciach ležala ťarcha celého sveta, je načase zbaviť sa niektorých veľkých príťaží. Pre začiatok nechajte plávať niektoré povinnosti, ktoré nie sú vaše, ale patria iným. Nechajte plávať veci, ktoré nemáte pod kontrolou. Pustite k vode minulé pochybenia a ľútosť nad nimi. Nechajte plávať. Nechajte plávať. Nechajte plávať. Ľahšie. Ľahšie.  Ľahšie.”

Paul Boynton