“Pozorujem, že aj ľudia, ktorí tvrdia, že všetko je predurčené, sa poobzerajú, než prejdú cez cestu.”

Stephen Hawking

Veci sú predurčené len z pohľadu Večnosti. Keď sa rodíme do sveta dočasnosti, rodíme sa s istými limitmi (talenty, schopnosti, inteligencia), ktoré budú predurčovať našu cestu životom. Ale len čo sa ocitáme v dočasnom svete, nič nie je vopred presne stanovené a môžeme sa slobodne rozhodovať v rámci limitov, s ktorými sme prišli – máme svoju slobodnú vôľu.

Ak si povieme “všetko je predurčené”, ani sa nepokúsime nič podnikať a odsudzujeme sa na pasivitu – čo nie je  úloha, s ktorou sme sa do dočasného sveta narodili… Prišli sme sem skúmať, zisťovať naše obmedzenia a posúvať ich tak ďaleko, ako len dokážeme, aby sme MY (=Všetko-čo-je) zistili, čo všetko je možné. Základný zákon Univerza je zákon umožnenia. Na, tu máš situáciu a popasuj sa s ňou. Ak ti to vyjde, všetci sme sa posunuli kúsok ďalej. Ak ti to nevyjde, popasuje sa s ňou niekto iný, kto má inak nastavené limity – a ak mu to vyjde, všetci sa… atď.

Vo Večnosti niet slobodnej vôle, pretože vo Večnosti niet rozhodovania (voľby), len existencia. Nekonečný oceán potenciálov (možností). Ich aktivovaním automaticky skĺzavame do dočasného sveta a jeho volieb. Táto aktivácia nie je na nás – všetky ostatné, ktoré robíme v dočasnom svete s jeho začiatkami, priebehmi a koncami, už na nás sú.

Cvičenie: Pri všetkom, čo robíte, si uvedomujte neovplyvniteľnosť Večnosti i slobodnú vôľu dočasného sveta. Naučte sa udržiavať vo vedomí oba protiklady súčasne.