“Ak obviňuješ alebo posudzuješ niekoho iného, uberáš sa tým o možnosť zmeniť svoju skúsenosť. Prebratie zodpovednosti za svoje presvedčenia a odsúdenia ti dáva moc zmeniť ich.”

Byron Katie

Príliš často sa nám stáva, že ak sa nám situácia nepáči, očakávame od tých druhých, že niečo v svojom prístupe zmenia – ale vôbec nepremýšľame o tom, že by sme niečo zmenili my… Akákoľvek malá úprava prvkov, ktoré tvoria situáciu, vedie k prepočítaniu celej situácie a zmene rozloženia síl v nej.

A keď situáciu nedokážeme nijako, ani zmenou svojho vnímania, dostať do inej polohy (napr. výsledky volieb), môžeme ju ešte stále opustiť (napr. prestať to sledovať), čím zaplátame dieru, ktorou by nám unikala energia.

Máte vy nejaké situácie, ktoré sa vám nedarí zmeniť?