Ako sa prejavuje posudzovanie? Tak tuto nebolo treba dlho rozmýšľať. Každé posudzovanie sa prejavuje podobne ako ego – v zaujímaní stanoviska k veciam naokolo.

“Osho, je důležité mít nějaký postoj k životu?”

“Nejlepší způsob jak se minout se životem je zaujmout k němu nějaký postoj. … Jaký postoj k oceánu může mít jedna z jeho vlnek? Jaký postoj k Zemi, Měsíci, ke Slunci a ke hvězdám může zaujímat stéblo trávy? Postoje jsou naše výmysly, naše předsudky a naše vynálezy.”

Takže logika veci hovorí, že ak sa chcem zbaviť posudzovania, potrebujem prestať zaujímať postoj/stanovisko ku všetkému naokolo. To preto, že zaujímaním stanoviska pripisujem dôležitosť tomu, ako ja vidím situáciu, nie samotnej situácii. Moje stanoviská sú len moja interpretácia danej situácie. Často si robím úsudky o motívoch iných ľudí bez toho, aby som im videl do hlavy – ale potom na základe svojich úsudkov (nie ich skutočných motívov) k nim zaujmem postoj – a posudzujem!

V najbližšom týždni pozorujte, kedy máte nutkanie zaujať k niečomu stanovisko. Najprv si len zapisujte, čo vás núti vyjadrovať svoj postoj – spätným skúmaním získate prehľad o tom, čo sú vaše vlastné sociálne programy – a budete vedieť, kde nasadiť.

Po pár dňoch sa potom prestaňte o svojich postojoch hovoriť. Myslite si čokoľvek, ale nepovedzte to. Najsilnejšie “betónovanie” nejakého programu je jeho slovné utvrdzovanie – energia myšlienky sa nabalí na slovo a zosilní sa. Tým, že prestaneme svoje postoje spomínať, začíname im uberať energiu a  zoslabujeme našu tendenciu posudzovať, udržiavať sa v tom programovaní, ktoré sme nabrali.

Spracované na základe článku na Eprakone.