“Pozri na svoj život – všetko je odraz tvojho vnútorného sveta. Neposudzuj a nehodnoť, len nechaj, nech sa tvoj život pred tebou odhalí, a buď ochotný zmeniť niečo v svojom vnútri, ak vonku vidíš nejaký nesúlad. Myšlienky a presvedčenia sú mocné.”

Colette Baron-Reid