“Narodíme sa v jednom dni.
Zomierame v jednom dni.
Meníme sa v jednom dni.
Zamilujeme sa v jednom dni.
Čokoľvek sa môže stať v jedinom jednom dni.”

Gayle Forman

Takže buďme otvorení voči tomu, čo k nám prichádza práve dnes a hociktorý iný deň!