Uvoľni sa… Mysle myslia, to je ich úloha. Možno si uvedomuješ, že ak dokážeš sledovať svoje myslenie, ako by si mohol byť svojím myslením? Presne tak – je to len počítačový program, ktorý sa snaží z plných síl udržiavať ťa v istom poriadku, organizovaného.  Problém je, že nikdy neprestáva v snahe udržať ťa “organizovaného” v istom poriadku.

A tu nastupuje meditácia – len sledovať svoj nádych a výdych a pozorovať, čo sa deje v tebe i okolo teba, bez komentovania mysle… len pozorovať, sledovať seba v svojej ľudskosti, nažive, v tu-a-teraz. Myslenie bude prebiehať i naďalej, a to je v poriadku, len to pozoruj rovnako ako všetko iné a nenechaj sa do neho strhnúť, len sleduj znova svoj dych… bez správneho a nesprávneho, bez tlaku a ťahu. Pozoruj a buď.”

Alfred Tesser

Dokážete to? Aký pocit vo vás vyvoláva postoj, že ani myšlienky netreba “kontrolovať”?