Africký kmeň Babemba verí, že každá bytosť prichádza na svet ako dobrá. Každý z nás túži len po bezpečí, láske, pokoji a šťastí.

Ale niekedy, v honbe za týmito vecami, urobia ľudia chybu.

Keď niekto koná nezodpovedne alebo spôsobí neprávosť, postavia ho osamoteného a nechráneného do stredu dediny. Všetka práca ustane, všetci sa zozbierajú naokolo a potom každý človek každého veku začne nahlas hovoriť k obvinenému. Vždy jeden po druhom mu porozprávajú všetky tie dobré veci, ktoré kedy urobil. Každá udalosť, každý zážitok, na ktorý si ľudia čo len hmlisto pamätajú, je spomenutý. Všetky dobré vlastnosti, dobré skutky, silné stránky a láskavosti voči iným sú presne a v plnej miere pomenované.

Táto ceremónia trvá niekedy aj niekoľko dní a neskončí, kým si niekto ešte pamätá nejaký dobrý skutok, čo ešte neodznel. Na konci ceremónie sa kruh okolo obvineného rozíde a usporiada sa radostná oslava, pri ktorej doslova uvítajú daného človeka späť v kmeni.