V slobode spočíva obrovská krása,
obrovská hĺbka a obrovská láska,
o ktorej teraz nevieme vôbec nič,
pretože nie sme slobodní.

Teraz putujeme
strachom a životnými konfliktmi.
Cieľom je nájsť to, čo je skutočne podstatné,
pocítiť dokonalosť
a žiť vo voľnosti.

Porozumieť sebe samému
je začiatok všetkej múdrosti.

Voľný je ten, kto nie je zaťažený
názormi, predsudkami a predpojatosťami.

Voľnosť značí začínať každý deň nanovo…

Jiddu Krishnamurti