“Dnes niekoho inšpiruj. Zapríčiň, aby sa niekto začal usmievať. Vnes nádej do života niekoho. Buď svoja Božská Podstata.”

Swati Nigam

Urobme si z tohto citátu najbližší týždeň cvičenie. Vyberme si vždy len jednu vec z vymenovaných a o tú sa v daný deň pokúsme – a najlepšie, ak aj s úspechom… Každý deň si vyberme niečo iné než v predošlom dni.

A potom napíšte, ako sa vám darilo, s čím ste mali najväčší úspech a čo nešlo až tak dobre.

A k tomu “buď svoja Božská Podstata”… Buďte tým malým dychtivým, zvedavým, bezpredsudkovým a neobmedzeným dieťaťom, ako ktoré ste sa narodili. 🙂 Aspoň jeden pracovný deň v týždni. 🙂